Khóa học Quản trị doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp Học viên: 5854
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 5854

Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp

Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp TFI
Miễn phí
Đội nhóm và cố vấn Học viên: 4901
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 4901

Đội nhóm và cố vấn

Đội nhóm và cố vấn TFI
Miễn phí
Lãnh đạo lực lượng bán hàng Học viên: 1442
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1442

Lãnh đạo lực lượng bán hàng

Lãnh đạo lực lượng bán hàng Topica Uni
Miễn phí
Tổng quan về quản trị rủi ro Học viên: 1250
LỘ TRÌNH
4.9 (39)
Học viên: 1250

Tổng quan về quản trị rủi ro

Tổng quan về quản trị rủi ro Lê Thẩm Dương
699.000 ₫
Tiền tệ và ngân hàng (phần 1) Học viên: 972
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 972

Tiền tệ và ngân hàng (phần 1)

Tiền tệ và ngân hàng (phần 1) Khan Academy
Miễn phí
Kỹ năng chốt sale Học viên: 679
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 679

Kỹ năng chốt sale

Tổng quan về khởi nghiệp Học viên: 642
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 642

Tổng quan về khởi nghiệp

Tổng quan về khởi nghiệp Lê Thẩm Dương
699.000 ₫
Tự tin phân tích báo cáo tài chính Học viên: 564
LỘ TRÌNH
3.8 (16)
Học viên: 564

Tự tin phân tích báo cáo tài chính

Tự tin phân tích báo cáo tài chính Topica Uni
299.000 ₫
Tiền kỹ thuật số Học viên: 549
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 549

Tiền kỹ thuật số

Tiền kỹ thuật số An Media
Miễn phí
Quản trị nhân sự Học viên: 539
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 539

Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự Topica Uni
299.000 ₫
Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4) Học viên: 385
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 385

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4)

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4) Khan Academy
Miễn phí
Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7) Học viên: 361
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 361

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7)

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7) Khan Academy
Miễn phí