Đại Dương Lê
3.9  (44 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

Ngoại ngữ (1)

Root Catalog (1)

2058
học viên
3
khóa học
44
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giảng viên đào tạo tăng cường trí nhớ hơn 3 năm và dạy tiếng Anh hơn 5 năm.

- Chủ nhiệm Twitter English Club (Câu lạc bộ Nói tiếng Anh như hót).

- Trực tiếp giúp đỡ hơn 2.000 học viên nâng cao trí nhớ để thành công trong học tập và sự nghiệp.

Xem đầy đủ

Các khóa học