Đặng Trần Lê Vũ
4.8  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên Ukulele tại Toa Tàu.

Hơn 4000 học viên theo học online.

50 học viên theo học đều đặn mỗi tuần, tổng cộng có khoảng hơn 400 học viên đã theo học từ năm 2012 đến nay.

Là tác giả của sách Acoustic Guitar phát hành 2015 và ebook guitar đệm hát (alezaa).

Hơn 7000 giờ giảng dạy và nghiên cứu âm nhạc.

Xem đầy đủ

Các khóa học