Đỗ Thị Mai
3.8  (41 đánh giá)

Thể thao - sức khỏe (4)

573
học viên
4
khóa học
41
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên Đỗ Mai là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Cử nhân Y Khoa Đại học Y Hà Nội và Health Coach (Cố vấn dinh dưỡng, sưc khỏe tổng thể, Học viện dinh dưỡng tổng hợp IIN, USA).

Là một trong những người tiên phong trong huấn luyện, đào tạo và tham vấn sức khỏe phục hồi tự nhiên (dinh dưỡng- tâm lý- yoga/thiền)

Diễn giả, huấn luyện viên sưc khỏe uy tín với hơn 5 năm giảng dạy các khóa học dinh dưỡng, yoga, tư duy tích cực cho cộng đồng,

Giảng viên nhiều khóa học online và offline về dinh dưỡng, yoga, sức khỏe tinh thần với 1000-5000 học viên mỗi năm.

Nhà hoạt động xã hội, thúc đẩy phong trào ăn thực vật và các dự án xã hội bảo vệ môi trường

Xem đầy đủ

Các khóa học