Dương Thị Thanh Hương
3.5  (186 đánh giá)

Nuôi dạy con (6)

Phát triển cá nhân (2)

3915
học viên
8
khóa học
186
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên đại học và là một trong số những giảng viên đầu tiên của Edumall.

Từng sống, học tập và làm việc ở Châu Âu.

Có khả năng truyền kiến thức và cảm hứng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tin rằng giáo dục có khả năng thay đổi con người, thay đổi cuộc sống để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Xem đầy đủ

Các khóa học