Duy Văn Đào
3.1  (0 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

Nuôi dạy con (2)

Ngoại ngữ (1)

Thể thao - sức khỏe (1)

37
học viên
4
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Dược sỹ trường đại học Dược Hà Nội, những môn học có liên quan đến tâm lý - sinh lý học.

Nghiên cứu Phật Giáo, nghiên cứu và thực hành Thiền được hơn 3 năm.

Tác giả của cuốn sách Awaken You Wonderful We, xuất bản trên Amazon 2017.

Xem đầy đủ

Các khóa học