Hoàng Giang Nam
3.0  (3 đánh giá)

Kiến thức chuyên ngành (3)

87
học viên
3
khóa học
3
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội.

- CEO - Công ty TNHH Vạn Phát Group.

- Cố vấn tài chính cho nhiều công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Trên 10 năm kinh nghiệm kế toán và giảng dạy kế toán.

- Trực tiếp giảng dạy huấn luyện hàng trăm học viên kế toán thực tế mỗi năm.

Xem đầy đủ

Các khóa học