Lại Thị Lệ
0.0  (0 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (1)

11
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

5 năm kinh nghiệm trong các đồ handmade.

2 năm kinh nghiệm là người giảng dạy về các loại hoa giấy handmade.

Xem đầy đủ

Các khóa học