Nguyễn Cảnh Tuấn
4.7  (34 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

5542
học viên
2
khóa học
34
bình luận
Thông tin giảng viên

- Đang công tác giảng dạy cho tổ chức học bổng Passerelles Numeriques Việt Nam.

- Giảng viên đã có hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở nhiều mảng như Phát âm, Giao tiếp và TOEIC tại tổ chức Passerelles Numeriques cũng như các trung tâm Tiếng Anh lớn tại Đà Nẵng như Anh ngữ Việt-Úc, Anh ngữ Việt Mỹ, Scots,...

Xem đầy đủ

Các khóa học