Nguyễn Thị Bích
0.0  (0 đánh giá)

Thể thao - sức khỏe (1)

78
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Được đào tạo tại trường: Học viện Y Dược học Cổ Truyền Việt Nam.

Người đứng đầu Câu lạc bộ "Mắt sáng".

Thường xuyên tuyên truyền giảng bài phòng chống các bệnh trong trường học.

Xem đầy đủ

Các khóa học