Nguyễn Thị Bình
3.9  (106 đánh giá)

Nuôi dạy con (2)

8972
học viên
2
khóa học
106
bình luận
Thông tin giảng viên

Tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên gia đào tạo, chia sẻ các phương pháp nuôi dạy con hiệu quả tới phụ huynh và giáo viên

"Tôi tin rằng con trẻ có đầy đủ khả năng để hạnh phúc và thành công nếu người lớn thấu hiểu chúng"

Xem đầy đủ

Các khóa học