Phạm Phượng
5.0  (2 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

164
học viên
1
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

- Chuyên gia huấn luyện Phát triển cá nhân và tâm lý.

- Với mong muốn giúp đỡ người trẻ Việt Nam thông qua việc sử dụng Personal Development để có cuộc sống hạnh phúc và thành công.

Xem đầy đủ

Các khóa học