Phạm Thanh Tùng
3.8  (68 đánh giá)

Thiết kế (2)

2444
học viên
2
khóa học
68
bình luận
Thông tin giảng viên

- Kinh nghiệm 6 năm đào tạo Revit.

- Cung cấp nhân lực sử dụng Revit cho các công ty kiến trúc trong và ngoài nước.

- Sáng lập trung tâm đồ họa (Revitcity.vn).

Xem đầy đủ

Các khóa học