Phan Thế Dũng (Thay Phan Dung)
0.0  (0 đánh giá)

Ngoại ngữ (3)

70
học viên
3
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Cựu sinh viên Học viện Ngoại giao.

- Đạt đến trình độ tiếng Anh bản ngữ thông qua nỗ lực tự học.

- Tự nghiên cứu và đúc rút từ quá trình bản thân, ấp ủ xây dựng bộ giáo trình trong 15 năm, thử nghiệm giảng dạy online trong 5 năm với hàng trăm lượt người học yêu thích qua account Thay Phan Dung.

- Đã tham gia phiên dịch Seagames, Apec.

Xem đầy đủ

Các khóa học