Trần Hương Giang
0.0  (0 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (2)

6
học viên
2
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Trần Hương Giang: đã có hơn ba năm nghiên cứu các mỹ phẩm trên thị trường về tác dụng cũng như khả năng kích ứng của mĩ phẩm ấy, chủ yếu là trên da nhạy cảm.

Xem đầy đủ

Các khóa học