Trương Tiến Bình
4.1  (16 đánh giá)

Phát triển cá nhân (2)

827
học viên
2
khóa học
16
bình luận
Thông tin giảng viên

• Giảng viên đại học Thành Tây.

• 15 năm kinh nghiệm làm quản lý, điều hành doanh nghiệp trong và ngoài nước.

• Tham gia giảng dạy hàng ngàn sinh viên, nhiều người trong số đó hiện đang là lãnh đạo, quản lý nhiều cơ quan đơn vị.

• Tư vấn quản trị cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Xem đầy đủ

Các khóa học