Khóa học Tiếng Nhật, Trung, Hàn

TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Tiếng Trung cơ bản 1 Học viên: 9179
LỘ TRÌNH
4.0 (480)
Học viên: 9179

Tiếng Trung cơ bản 1

Tiếng Trung cơ bản 2 Học viên: 6021
LỘ TRÌNH
3.8 (29)
Học viên: 6021

Tiếng Trung cơ bản 2

Sơ cấp 2A - tiếng Hàn tổng hợp Học viên: 1396
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1396

Sơ cấp 2A - tiếng Hàn tổng hợp

Sơ cấp 2A - tiếng Hàn tổng hợp CHOI WONSEOK
Miễn phí
Tiếng Hàn sơ cấp 1 Học viên: 399
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 399

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Tiếng Hàn sơ cấp 1 Nguyễn Văn Khánh
599.000 ₫
Tiếng Nhật  sơ cấp N5 Học viên: 261
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 261

Tiếng Nhật sơ cấp N5

Tiếng Nhật  sơ cấp N5 Trung tâm SOFL
699.000 ₫
Tự học tiếng Hàn - sơ cấp 2 Học viên: 240
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 240

Tự học tiếng Hàn - sơ cấp 2

Tự học tiếng Hàn - sơ cấp 2 Nguyễn Văn Khánh
699.000 ₫
Luyện thi tiếng Nhật N3 Học viên: 178
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 178

Luyện thi tiếng Nhật N3

Bí quyết học Kanji Học viên: 173
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 173

Bí quyết học Kanji

Bí quyết học Kanji Hữu Nhân Nguyễn
599.000 ₫
Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp 1 Học viên: 117
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 117

Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp 1

Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp 1 NGUYỄN DANH VÂN
599.000 ₫
Tiếng Hàn sơ cấp: TOPIK 1 Học viên: 108
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 108

Tiếng Hàn sơ cấp: TOPIK 1

Tiếng Hàn sơ cấp: TOPIK 1 Trung tâm SOFL
599.000 ₫
Tiếng Nhật sơ cấp 1 Học viên: 84
LỘ TRÌNH
2.8 (25)
Học viên: 84

Tiếng Nhật sơ cấp 1

Tiếng Nhật sơ cấp 1 Trung tâm SOFL
499.000 ₫
Tiếng Hàn TOPIK 3 Học viên: 84
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 84

Tiếng Hàn TOPIK 3

Tiếng Hàn TOPIK 3 Trung tâm SOFL
699.000 ₫
Tiếng Trung giao tiếp sơ cấp Học viên: 82
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 82

Tiếng Trung giao tiếp sơ cấp

Tiếng Trung giao tiếp sơ cấp NGUYỄN DANH VÂN
699.000 ₫
Tiếng Hàn sơ cấp: Topik 2 Học viên: 75
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 75

Tiếng Hàn sơ cấp: Topik 2

Tiếng Hàn sơ cấp: Topik 2 Trung tâm SOFL
699.000 ₫
Học tiếng Nhật thật dễ Học viên: 66
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 66

Học tiếng Nhật thật dễ

Học tiếng Nhật thật dễ Nguyễn Khắc Thư
699.000 ₫